Thema’r tymor yma yw ‘Cadw’n Iach’. Yn ein gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu sgript, llythyr, adroddiad, stori a hysbyseb. Yn mathemateg fe fyddwn yn gwneud gwaith tablau, gwerth lle, lluosi a rhannu un neu ddau ddigid, gwaith ar ddegolion, ffracsiynau, canrannau, casglu a dehongli data, amser, onglau, arwynebedd a pherimedr.

Grymoedd fydd thema ein gwersi gwyddoniaeth a byddwn yn gwneud nifer o ymchwiliadau ar y pwnc.

Fe fyddwn yn parhau i astudio Oes Victoria yn ein gwersi hanes gan arsylwi ac efelychu arddull yr arlunydd William Morris o’r cyfnod. Bydd ein gwaith Daearyddiaeth yn ymwneud â darllen gwybodaeth ar fapiau a llunio map sy’n cynnwys allwedd a symbolau priodol. Byddwn hefyd yn dysgu am bwysigrwydd yr amgylchedd trwy ailgylchu a chwtogi ar wastraff.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y llyfr.

Dyma linciau i Wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB    TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau 

Sielo

 

 

Trwmpet

Ymarfer Corff

 Ffidil

Chwaraeon