Thema’r tymor ydy 'Cadw’n Iach'. Yn ein gwersi iaith byddwn yn ysgrifennu mewn nifer o ddulliau gan gynnwys llythyr ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y disgyblion yn cyflwyno gwybodaeth ar lafar ac yn cynnal trafodaethau / dadleuon.

Grymoedd a chadw’n iach ydy thema ein gwersi gwyddoniaeth. Byddwn yn cynnal nifer o ymchwiliadau. Byddwn yn astudio Terfysgoedd Beca yn ein gwersi hanes ac yn parhau o ddatblygu ein sgiliau TGCh.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. Mae pob plentyn wedi derbyn cyfrinair er mwyn medru defnyddio’r gwefannau adref.

 HWB     TTrockstars

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Iau a Chwaraeon dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda’ch plentyn bob nos.