Thema ein tymor yma ydy Teithio/Haf. Yng ngwyddoniaeth mae Blwyddyn 2 yn edrych ar Grymoedd. Rydym yn mynd i edrych ar Ffrithiant, Arnofio, Gwrthiant Aer a Disgyrchiant. Bydd y plant yn gwneud llawer o ymchwiliadau, gan gynnwys creu parasiwt, mesur y pellter mae gwahanol ceir medru teithio.

Rydym yn mynd i ddysgu stori Llyn Llech Owain, a bydd llawer o weithgareddau ieithyddol yn deillio o’r gwersi, gan gynnwys ysgrifennu stori ar ei ddiwedd.

Lluosi a rhannu, datrys problemau a gwerth rhif bydd y prif ffocws y tymor yma yng ngwersi mathemateg, a byddwn yn adolygu gwaith y flwyddyn.

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref. 

Tric a Chlic  Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.