Ein thema y tymor yma yw Newid. Byddwn yn mynd ati i ddysgu am y gaeaf ac yn dilyn trywydd nifer o lyfrau stori a gwybodaeth. Mae'r gwaith gwyddonol yn seiliedig ar newid defnyddiau drwy goginio, rhewi ac ymestyn ayyb. Cawn gyfle i ddablygu ein sgiliau rhifedd drwy chwarae rôl yn y siop flodau megis rhif, arian, mesur a chynhwysedd. Yn ein gwersi iaith byddwn yn ffocysi ar broliant, cyfarwyddidau a cherddi.

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Mae angen gwisgo crys t ysgol a siwmper yr ysgol, a joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.
Tric a Chlic    Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

 http://hwb.gov.wales