Ein thema y tymor yma yw Teithio/Haf. Byddwn yn mynd ati i arsylwi ar newidiadau tymhorol. Y brif bwyslais yr hanner tymor cyntaf fydd stori Jac a'r Goeden Ffa ar ffurf Pie Corbett. Ewn ati i blannu hadau ffa a gwneud arbrofion wyddonol ar dyfiant. Yn ogystal a hyn wnawn waith syml ar Ffruthiant. Bydd gwaith Rhifedd yn datblygu ar draws y Cwricwlwm megis rhif, arian, mesur, cynhwysedd, datrys problemau ag amser. Yn ein gwersi iaith fyddwn yn ffocysu ar ysgrifennu stori, adroddiad, gwahoddiad a cherdyn bost.

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Mae angen gwisgo crys t ysgol a siwmper yr ysgol, a joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.
Tric a Chlic    Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

 http://hwb.gov.wales